ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ειδικά στοιχεία – Πληροφορίες

Η παρούσα ιστοσελίδα («Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην οδό Βερανζέρου 3, 10677 Αθήνα Αττικής (εφ’ εξής : «η Εταιρεία», "εμείς", "μας" ή "εμείς").

Δραστηριότητα της Εταιρείας: Υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου (εφεξής «Υπηρεσίες»).

E-mail: eshop@omiros.gr
Αριθμός τηλεφώνου για παραγγελίες: 211 100 8115

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 006982201000
ΑΦΜ: 998713395
ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ

Η χρήση της Ιστοσελίδας και οι αγορές σας σε αυτή, διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης («Όροι Χρήσης») και όρους πώλησης ("Όροι Πώλησης") και συλλογικά οι «Όροι». Πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ως χρήστης/επισκέπτης/εγγεγραμμένος πελάτης (εφεξής «Χρήστης»), διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα καθώς και η χρήση αυτής ή η αγορά Υπηρεσιών μέσω αυτής. Με την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη δέσμευση σας, όπως προκύπτει από τους Όρους.

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων περί προστασίας των καταναλωτών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, των κανόνων, των κανονισμών, των οδηγιών, των κανονιστικών απαιτήσεων και εγκρίσεων, των κωδίκων δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Ν 2251/1994 (όπως κωδικοποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 5338/2018 και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), του ΠΔ 131/2003 (μεταφορά της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο), της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, της Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης (ΑΚ 513 επ.) καθώς και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (http://www.greekecommerce.gr/gr/kwdikas-deontologias/) («Εφαρμοστέοι Νόμοι»).


2. Παροχή Πληροφοριών και Υπηρεσιών

Η Εταιρεία εγγυάται την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα και την ακρίβεια των προδιαγραφών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη τεχνικού ή τυπογραφικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να συνέβησαν εκ παραδρομής ή λόγω αναστολής της λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.


3. Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ , ΕΙΔΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ Η ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Εάν ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για σοβαρή έλλειψη επιμέλειας σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων Υπηρεσιών που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με την παραγγελία Υπηρεσιών μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, είτε προκύπτει λόγω συμβάσεως, είτε αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή κάθε άλλης αιτίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται από τον Πελάτη στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή κατά την περιήγησή τους σε αυτήν, τα οποία σχετίζονται με την απόδοση ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για την αθέμιτη παρεμβολή τρίτου μέρους στα προϊόντα / υπηρεσίες ή / και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Όπου η τρέχουσα Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στον χρήστη από αυτούς τους ιστότοπους. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για ορισμένες ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω περιορισμοί και αποκλεισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, στο βαθμό που ο νόμος της εν λόγω δικαιοδοσίας εφαρμόζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.


4.Υποχρεώσεις Χρηστών

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Aπαγορεύεται κάθε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση κάποιου από τα κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπα ή τις επικοινωνίες/ανακοινώσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφημάτων, πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών και ρυθμίσεων αυτών ( «Περιεχόμενα»), εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται και δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποστολή, μετάδοση, δημοσίευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάδοση παράνομου, επιζήμιου, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, χυδαίου, άσεμνου ή επιβλαβούς για ανηλίκους υλικού. Επιπλέον, η επίσκεψη και η εκτέλεση συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση τρίτων. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην συλλέξει και / ή να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε περιγραφές Υπηρεσιών, εικόνες, καταχωρίσεις ή τιμές της Ιστοσελίδας πέραν της δικής του προσωπικής μη εμπορικής χρήση ή για να παραγγείλει μια Υπηρεσία της Εταιρείας μας. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, και να μην προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη ζημία της Ιστοσελίδας ή την χαμηλή απόδοση της, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.


5. Χρήση Υπηρεσιών μέσω Ιστοσελίδας

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ιστοσελίδας: (i) με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει την διακοπή πρόσβασης, την βλάβη ή την καταστροφή οποιασδήποτε Yπηρεσίας της Εταιρείας, (ii) για δόλια χρήση, σε σχέση με την τέλεση ποινικού αδικήματος ή για άλλη παράνομη δραστηριότητα, ή (iii) με τρόπο που να προκαλέσει οποιαδήποτε όχληση, δυσχέρεια ή ηθική βλάβη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή Yπηρεσίας, να τερματίσουμε λογαριασμούς ή να καταργήσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο αν μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας παραβιάζονται οι ισχύοντες νόμους, οι παρόντες Όροι ή οι Εφαρμοστέοι Νόμοι.

Για να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε κατά την υποβολή αιτήματος για χρήση Yπηρεσίας μας μέσω της Ιστοσελίδας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας την οποία θα βρείτε εδώ.


6. Πνευματικά Δικαιώματα – Εμπορικά Σήματα

Το λογότυπό μας και άλλα Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ενδέχεται να υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.
Η Εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των Περιεχομένων της ιστοσελίδας, τα οποία είτε της ανήκουν, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της για τη χρήση αυτών. Η ονομασία και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων και οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω είναι η προσωπική πληροφόρηση και χρήση.


7. Προστασία Δεδομένων & Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ ( “ΓΚΠΔ”), καθώς και με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, όπως και τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ("Νόμοι περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων"). Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται από τον ΓΚΠΔ, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») νόμιμα και με διαφάνεια, σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ, τα οποία συλλέγει ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, κατά την παροχή των υπηρεσιών. Η ανωτέρω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας. Κάντε κλικ στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στην Πολιτική Cookies εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα.


8. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείτε ότι εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τους Όρους Χρήσης ή την χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς Υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας) την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας.


9. Τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας & Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης όρων. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους Χρήστες μέσω του τρέχοντος ιστότοπου όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει. Οι Χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι έχουν τροποποιηθεί εάν επαναεπισκεφθούν την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των Yπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.


10. Αυτοτέλεια

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων.


11.Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν οι παρόντες Όροι δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενά της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Με αλληλογραφία
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.»,
Βερανζέρου 3, 10677 Αθήνα Αττικής

E-mail dpo@omiros.gr
Τηλέφωνο 2111008115
Όροι πώλησης

1. Γενικά


Οι παρόντες Όροι Πώλησης αποτελούν την συνολική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα σε εσάς, τον πελάτη (εφεξής καλούμενο ως «εσείς», «εσάς», «Χρήστης» ή «Πελάτης») και την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην οδό Βερανζέρου 3, 10677 Αθήνα Αττικής (εφ’ εξής : «η Εταιρεία», "εμείς", "μας" ή "εμείς").

Οι Όροι Πώλησης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων περί προστασίας των καταναλωτών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, των κανόνων, των κανονισμών, των οδηγιών, των κανονιστικών απαιτήσεων και εγκρίσεων, των κωδίκων δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Ν 2251/1994 (όπως κωδικοποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 5338/2018 και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), του ΠΔ 131/2003 (μεταφορά της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο), της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, της Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, του Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης (ΑΚ 513 επ.) καθώς και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (http://www.greekecommerce.gr/gr/kwdikas-deontologias) («Εφαρμοστέοι Νόμοι»).


2. Παροχή Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε κάποια Υπηρεσία μας μέσω της Ιστοσελίδας συνιστά ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως απευθυνόμενη στην Εταιρεία για να κάνετε χρήση κάποιας Υπηρεσίας η οποία παρατίθεται στην Ιστοσελίδα. Όταν τοποθετείτε μια δήλωση συμμετοχής για την παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου μας ή άλλη Υπηρεσία, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραγγελία σας και περιέχει τα στοιχεία της αίτησής σας σε διάστημα 48 ωρών (το "E-mail"). Το E-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας και επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας, δεν συνιστά ωστόσο αποδοχή. Η σύναψη της σύμβασης πώλησης για μια Υπηρεσία που παραγγείλατε, ολοκληρώνεται όταν σας στείλουμε επιβεβαίωση εγγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η σύμβασή πώλησης συνάπτεται με την Εταιρεία. Χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για μια Υπηρεσία χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν στείλουμε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης εγγραφής σε Υπηρεσία.


3. Tρόποι Πληρωμής

Οι διαθέσιμες επιλογές πληρωμής είναι:

  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,
  • Πληρωμή με κάρτα Online

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία, ο Πελάτης καταθέτει στην τράπεζα της επιλογής του το ποσό της παραγγελθείσας υπηρεσίας και αποστέλλει μια φωτοτυπία της κατάθεσης είτε με e-mail στο eshop@omiros.gr Η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, γίνεται μέσω της μεθόδου “Redirection” δηλαδή με ανακατεύθυνση του Πελάτη στην ιστοσελίδα της τράπεζας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard και Maestro. Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ τα οποία περιγράφονται στην ενότητα 7 της παρούσας.


4. Ειδικοί Όροι για Ιδιώτες-Καταναλωτές

Στην περίπτωση που δηλώσετε «Ιδιώτης» κατά την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην Ιστοσελίδα μας, η παραγγελία σας διέπεται από τις ειδικές διατάξεις Ν. 2251/1994 (όπως κωδικοποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 5338/2018 και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), και έχετε τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 4.

4.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης

4.1.1 Από αρχική υποβολή της δήλωσης συμμετοχής του Πελάτη για τη χρήση κάποιας Υπηρεσίας που περιγράφεται στην Ιστοσελίδα μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του ότι έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του στις Υπηρεσίες, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την Υπηρεσία. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Πελάτη.

4.1.2 Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

4.2 Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ της ΥΑ 5338/2018 μεταξύ άλλων, ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση σε:

  • συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,
  • την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης,
  • την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

4.3 Αποτελέσματα Υπαναχώρησης

i. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

ii. Η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

iii. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη από την έδρα της Εταιρείας.

iv. Η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών.


5. Τιμές και Διαθεσιμότητα

5.1 Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

5.2 Σχετικά με τη συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις, η Εταιρεία τηρεί σειρά προτεραιότητας ως προς τις δηλώσεις συμμετοχής. Πέρα από αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τη διαθεσιμότητα. Καθώς επεξεργαζόμαστε την δήλωση συμμετοχής σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το συντομότερο δυνατό εάν υπάρχει διαθέσιμη θέση για την συμμετοχή σας στην σχετική εκπαίδευση/σεμινάριο.

5.3 Για να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση/σεμινάριο για την οποία ο Πελάτης έχει δηλώσει συμμετοχή, θα πρέπει να καλυφθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο/εκπαίδευση ο οποίος θα ανακοινώνεται στην περιγραφή του προϊόντος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Στην αντίθετη περίπτωση, οι Πελάτες που έχουν εγγραφεί σε ένα συγκεκριμένο σεμινάριο/εκπαίδευση για το οποίο δεν συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, θα μεταφερθούν αυτομάτως στο αμέσως επόμενο διαθέσιμο σεμινάριο/εκπαίδευση του ιδίου περιεχομένου και με τους ίδιους όρους συμμετοχής και θα λάβουν σχετική ενημέρωση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου/εκπαίδευσης.


6. Καταγγελία

Η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη, σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε Όρου, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και η αθέτησή τους λογίζεται ως «σπουδαίος λόγος καταγγελίας».


7. Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών https://www.omiros.online και Tράπεζα Πειραιώς. H καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας πραγματοποιείται στο περιβάλλον της Τράπεζας, μετά το redirection.


8. Περιορισμός Ευθύνη Εταιρείας

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ , ΕΙΔΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΗ Η ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ Η ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Εάν ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για σοβαρή έλλειψη επιμέλειας σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων Yπηρεσιών που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με την παραγγελία Υπηρεσιών μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, είτε προκύπτει λόγω συμβάσεως, είτε αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή κάθε άλλης αιτίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται από τον Πελάτη στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση των Υπηρεσιών ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας υπό αυτές τις συνθήκες, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκύψει από οποιαδήποτε αιτία που είναι πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρείας. Η προϋπόθεση αυτή δεν επηρεάζει το νόμιμο δικαίωμά σας να λαμβάνετε τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων εάν οι παραγγελθείσες Υπηρεσίες δεν μπορούν να παρασχεθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος λόγω αιτίας πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρείας.


9. Διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, και τον Κανονισμό 2013/524/ΕΕ για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR), προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά υπηρεσίας που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας, μπορεί να προσφύγει δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) σε εγκεκριμένους φορείς επίλυσης διαφορών οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στην εν λόγω πλατφόρμα (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.). Η οδηγία 2013/11/ΕΚ εφαρμόζεται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ εμπόρου εγκατεστημένου στην ΕΕ και καταναλωτή που κατοικεί στην ΕΕ, διά της παρεμβάσεως ενός φορές ΕΕΔ, ο οποίος προτείνει ή επιβάλλει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί η εξεύρεση φιλικής λύσης. Ο κανονισμός 2013/524/ΕΕ εφαρμόζεται στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της ΕΕ και εμπόρου εγκατεστημένου στην ΕΕ με την παρέμβαση φορέα ΕΕΔ ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/11/ΕΕ και με τη χρήση της πλατφόρμας ΗΕΔ.


10. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Όροι Πώλησης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείτε ότι εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τους Όρους Χρήσης ή την χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς Υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας) την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας.


11. Τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας & Όρων Πώλησης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους Πώλησης ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης Όρων Πώλησης. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους Χρήστες μέσω του τρέχοντος ιστότοπου όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους Πώλησης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι Πώλησης έχουν τροποποιηθεί εάν επαναεπισκεφθούν την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Πώλησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.


12. Αυτοτέλεια

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων Πώλησης θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα ή η ακύρωση δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων Πώλησης.


13. Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν οι παρόντες Όροι Πώλησης δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενά της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Με αλληλογραφία
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε»,
Βερανζέρου 3, 10677 Αθήνα Αττικής

E-mail dpo@omiros.gr
Τηλέφωνο 2111008115
cart side close
cart icon
Το Καλάθι μου
Υπάρχουν  0  στοιχείο(α) στο καλάθι σας.
Το καλάθι σας δεν έχει επιλεγμένα προϊόντα